Program kongresu 22.10. 2022

Předběžně

8,30 – 9,00      Registrace (Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, alej Svobody 31, Plzeň)

I. blok přednášek (předsedající a moderující: Lenka Sosnovcová, Kateřina Ratislavová)

9,00 – 9,15      Zahájení

9,15 – 9,30      Zprávy ČKPA – činnost a hospodaření (Alena Frýdlová, Markéta Moravcová)

9,30 – 10,10    Marika Bajerová – Podpora přirozeného porodu po předchozí závažné ruptuře hráze z pohledu fyzioterapeutky         

10,10 – 10,30   Adriana Nemčoková Péče porodních asistentek na Slovensku

10,30 – 10,50   Ľudmila Matulníková, Kristina Janoušková – Hodnotenie starostlivosti o tehotnú ženu v priebehu COVID pandémie    

10,50 – 11,15   cofee break 

 II. blok přednášek (předsedající a moderující: Markéta Moravcová, Helena Poláčková)

11,15 – 11,25   Péče o naše nejmenší – Bayer – Bepanthen Baby

11,25 – 12,25   Helena Máslová – Psychologie porodu          

12,25 – 12,55   Markéta Hošková – Specifika péče o ženy před a po gynekologické robotické operaci

12,55 – 13,15   kulturní překvapení

13,15 – 14,00   oběd

III. blok přednášek (předsedající a moderující: Kristina Janoušková, Eva Hendrych Lorenzová)

14.00             Boiron

14.01 – 14.15   Radka Wilhelmová – Homeopatická podpora při psychické zátěži nejen pro porodní asistentky

14,15 – 15,00   Pavla Nagy – Vedení porodu koncem pánevním očima porodní asistentky

15,00 – 15,20   Alžběta Samková – CPA (Centrum porodní asistence) Bulovka

15,20 – 15,50   Studentská sekce

Jana Salcmanová (studentka FZS ZČU): Postavení žen v oblasti porodnictví pod vládou nacistického Německa

Michaela Mauricová (absolventka ZSF JČU): Menstruace z pohledu žen

15,50 – 16,00   Zakončení

Akce je odborně garantována Českou komorou porodních asistentek, z.s.
Za účast na kongresu obdrží účastnice certifikát.
Změna programu vyhrazena. Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.
Svou účastí na kongresu souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním audiovizuálních záznamů.

Advertisement