Program kongresu

Program v přípravě
8,30 – 9,00 Registrace
9,00 – 9,15 Úvod a zahájení (Alena Frýdlová)
9,15 – 9,40 Činnost a hospodaření (Alena Frýdlová, Markéta Moravcová)

Předběžně:

Mgr. Marika Bajerová, FN Ostrava – Podpora přirozeného porodu po předchozí závažné ruptuře hráze z pohledu fyzioterapeutky

MUDr. Helena Máslová , Centrum psychosomatické péče, Praha – Psychologie porodu

Mgr. Markéta Hošková, FN Plzeň – Specifika péče o ženy při gynekologické robotické operaci

Eva Welge, MSc, Univerzita Pardubice – Porod do vody

 


Akce je odborně garantována Českou komorou porodních asistentek, z.s.
Za účast na kongresu obdrží účastnice certifikát.
Změna programu vyhrazena. Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.
Svou účastí na kongresu souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním audiovizuálních záznamů.